Колодяжненська громада
Ковельський район, Волинська область

Повідомляємо про наміри реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Колодяжне

                                    

 

 

                                                                                                                 ПОГОДЖЕНО:

 

                 Орган місцевого самоврядування

 

                 М. П. _______________________

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА   ПРО   НАМІРИ

 

 

1. Інвестор    (замовник):   Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради

  Поштова   адреса:  45061 Волинська обл. Ковельський р-н, с. Колодяжне,                         вул. Лесі Українки, 20            

2. Місце   розташування   майданчиків   (трас)   будівництва  (варіанти):

     об’єкт знаходиться по вул. Шкільна, 18 в с. Колодяжне Ковельського району

3. Характеристика діяльності  (об'єкта):  реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів  (в т.ч. будівництво транспортабельної котельні з встановленням 2-х твердопаливних котлів «HARDY-300»  загальною потужністю 0,6 МВт, що працюють на деревних пелетах)

     Транскордонного впливу немає.

4.  Соціально – економічна   необхідність   планованої  діяльності:  реконструкція ЗОШ пов’язане з необхідністю збільшення місць в шкільних навчальних закладах

5.  Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

      -  земельних: в межах існуючої земельної ділянки площею 3,3365 га;

      -  енергетичних (паливо, тепло):

               а)  витрати палива: деревна пелета – 274,500 т/рік;

            б) витрати тепла – 4 012,456 ГДж/рік (959,000 Гкал/рік);

          в) витрати електроенергії – 925,000 тис. кВт*год/рік;

      - трудових: 60 працівників

6. Транспортне    забезпечення   (при   будівництві   і   експлуатації):    транспорт   підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт замовника.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих  речовин в атмосферному    повітрі;    забезпечення    безпечного   поводження   з   відходами;    забезпечення нормативних показників очищених стічних вод.

     Розглядається в одному варіанті.

  1. Необхідна   еколого -   інженерна   підготовка   і   захист   території   за варіантами: не потрібна.
  2. Можливі    впливи    планованої    діяльності    (при    будівництві   і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

    - вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту  відсутній;

    - вплив  на   повітряне   середовище:    - вплив  на   повітряне   середовище: при   експлуатації  присутні  викиди   забруднюючих   речовин в  атмосферу  від  котельні і стоянки  автотранспорту; 

    - вплив на грунти – можливе  забруднення  твердими  побутовими  відходами  (ТПВ)  та  будівельними   відходами,  що   утворюються   під   час   будівництва;   очищеними стічними водами під час ґрунтової фільтрації

    - вплив на геологічне середовище відсутній;

 -  вплив на водне середовище – господарсько-побутові стічні води

 -  вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні викиди - відсутній.

     Вплив  на  навколишнє  соціальне  середовище  (населення) – позитивний.     

        Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

10. Відходи  виробництва   і  можливість   їх   повторного   використання,  утилізації,  знешкодження  або   безпечного  захоронення тверді побутові відходи тимчасово   зберігаються   в   закритих  контейнерах  на  території  з   подальшим     вивозом  на  санкціоноване  сміттєзвалище;  виробничі відходи (зола при спалюванні деревних пелет та грубі відходи і зневоднений    осад   з   очисних  споруд)  тимчасово   зберігаються   в   закритих  контейнерах з   подальшим вивозом  на  санкціоноване сміттєзвалище

11. Обсяг  виконання  ОВНС:  у  відповідності  з ДБН А.2.2-1-2003  «Склад  і

      зміст  матеріалів   оцінки   впливів   на  навколишнє  середовище   (ОВНС)  при

      проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь   громадськості:   розповсюдження    «Заяви   про   наміри»   і   «Заяви

      про      екологічні    наслідки»    через     засоби     масової      інформації.   Доступ

       громадськості   до   матеріалів    проекту  ОВНС,   врахування  заяв  та  звернень

       громадських   організацій   та  об’єднань,  окремих  громадян.   Ознайомитись  з

  матеріалами, надати запитання та пропозиції можна за адресою замовника.

 

 

      Замовник                                                                     Генроектувальник  

     Начальник управління гуманітарної                  Директор

     сфери виконавчого комітету                              ТзОВ «ОРБІТА БУДПРОЕКТ»

     Колодяжненської сільської ради

                                                                              

                                                                                

 

      ________________ Кухта  П.В.                       _____________ Матвіюк О.В.« повернутися до списку оголошень