A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

Про внесення змін в Програму соціального захисту населення Колодяжненської сільської ради на 2017-2020 роки

 

                                                                                                                                   

                            КОЛОДЯЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  КОВЕЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                               сьоме скликання

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

 

Від 30 березня  2018 року   13/4  

  

Про внесення змін в Програму соціального захисту

населення   Колодяжненської   сільської   ради    на

2017-2020 роки

 

Відповідно до статті 26 Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    сільська    рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

         Внести зміни в Програму соціального захисту населення Колодяжненської сільської ради на 2017-2020 роки, а  саме:

1.Підрозділ «Головними напрямками Програми є:» розділу «Мета і основні завдання Програми» доповнити пунктами:

- підтримка учасників УОН-УПА;

- підтримка  матерів, сини яких загинули в Афганістані.

2.Розділ «Основні завдання Програми» доповнити пунктами:

16.Виплата щомісячної допомоги в сумі 200,00 гривень учасникам УОН-УПА.

17.Виплата щомісячної допомоги в сумі  200,00 гривень матерям, сини яких загинули в Афганістані.

18.Придбання продуктових наборів до Пасхальних свят одиноким малозабезпеченим жителям.

3.Секретарю сільської ради Крочук Руслані Віталіївні внести відповідні зміни в  Програму соціального захисту населення   Колодяжненської сільської   ради    на  2017-2020 роки.

 

          

Сільський голова                                                                 В.Л.Кашик

 

 

Крочук 53 387

 

 

 

                                                                                                                                           

                              КОЛОДЯЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  КОВЕЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                               сьоме скликання

                                                       РІШЕННЯ

 

03 серпня 2018 року №19/2  

 

Про  внесення  змін  в  Програму  соціального

захисту населення Колодяжненської сільської

ради на 2018-2020 роки

           

         Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада  

                                               ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Програми  соціального захисту населення Колодяжненської сільської ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 28.07.2017 року№4/4 «Про затвердження Програм соціального захисту окремих категорій населення», а саме:

1.Підрозділ «Головними напрямками Програми є:» розділу «Мета і основні завдання Програми» доповнити пунктами:

- підтримка осіб, які зараховані на військову службу за контрактом, або членам їх сімей (дружина, мати, батько);

- підтримка осіб, переміщених з тимчасово окупованої території  України  та районів проведення  антитерористичної операції.

2.Розділ  «Основні завдання Програми» доповнити пунктами:

     19. Надання одноразової матеріальної допомоги особам , які зараховані на військову службу за контрактом, або членам їх сімей (дружина ,мати, батько) в розмірі 5000 грн.;

     20.Надання допомоги  особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України  та районів проведення  антитерористичної операції.

          3.Затвердити Порядок надання разової матеріальної допомоги особам , які прийняті на військову службу за контрактом  у Збройні  сили України (додається).

         4.Затвердити Порядок надання допомоги особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

         5.Секретарю сільської ради Крочук Руслані Віталіївні внести відповідні зміни в  Програму соціального захисту населення   Колодяжненської сільської   ради    на  2017-2020 роки.

6.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Сільський  голова                                                      В.Л.Кашик

Крочук 53 387

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      рішення  сільської ради

                                                                                      03.08.2018  №19/2

 

ПОРЯДОК

надання разової матеріальної допомоги особам, які

прийняті  на військову службу за контрактом у

Збройні сили України

 

1.Загальні положення

1.Порядок використання коштів, передбачених в сільському бюджеті для надання разової матеріальної допомоги громадянам, які прийняті Ковельським об’єднаним міським військовим комісаріатом на військову службу за контрактом в Збройні Cили України розроблений на виконання Програми соціального захисту населення Колодяжненської сільської ради на 2017-2020 роки.

2.Матеріальна допомога надається разово особам, які прийняті   об’єднаним міським військовим комісаріатом на військову службу за контрактом, у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень на підставі заключеного контракту, листа  об’єднаного міського військового комісаріату незалежно від кількості підписаних контрактів.

2.Умови надання разової матеріальної допомоги

1.Надання разової матеріальної допомоги особам, які прийняті   об’єднаним міським військовим комісаріатом на військову службу за контрактом здійснюється на підставі подання військового комісара, до якого додаються наступні документи:

- копія паспорта та ідентифікаційного коду особи, прийнятої військовим комісаріатом на військову службу за контрактом або членів  їх  сімей (дружина, мати, батько);

-  копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;

- згода заявника на обробку та використання персональних даних (заповнюється особисто заявником);

- копія наказу військової частини про зарахування особи на військову службу за контрактом, завірена належним чином у встановленому порядку;

- номер особового рахунку в банку.

2.Подання щодо надання разової матеріальної допомоги з усіма необхідними документами подається сільському  голові для подальшого розгляду на комісії з питань надання разової матеріальної допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні Cили України.

3.Комісія розглядає подані матеріали і на основі даного Порядку приймає рекомендації щодо надання разової матеріальної допомоги або мотивовану відмову у такому наданні.

4.Рекомендації комісії з питань надання разової матеріальної допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні Cили України затверджуються розпорядженням сільського голови.

           3. Фінансування та виплата разової матеріальної допомоги

Бухгалтерії   сільської  ради перерахувати кошти на особові рахунки заявників.

 

 

 

ЗАТЗАВЕРДЖЕНО

рішенням   сесії сільської ради 

від 03.08. 2018  №19/2      

          

 

 

 

 

                                                        Порядок

надання допомоги особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та  районів  проведення антитерористичної операції  

 

І. Загальні положення

1.Порядок надання допомоги особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та районів  проведення антитерористичної операції  визначає і регулює механізм використання коштів сільського  бюджету на надання грошової допомоги громадянам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та  районів  проведення антитерористичної операції  

2. Матеріальна  допомога  є  одноразовою,  безповоротною,  адресною грошовою допомогою, що надається  в безготівковій   формі за рахунок коштів сільського  бюджету (далі – матеріальна  грошова допомога) громадянам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та  районів  проведення антитерористичної операції

ІІ. Призначеня і виплата матеріальної грошової допомоги

1.Матеріальна   грошова допомога призначається громадянам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та  районів  проведення антитерористичної операції.  

2.Призначення  та  виплата  матеріальної  грошової  допомоги громадянам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та  районів  проведення антитерористичної операції  здійснюються  на підставі наступних документів:

- заяви на отримання грошової допомоги  на  ім’я сільського голови;

- ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації кожного члена сім’ї або ксерокопії інших документів, що посвідчують особу (у випадку втрати паспорту) та ксерокопії свідоцтв про народження дітей;

- ксерокопії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) заявника (у разі наявності);

- довідки про тимчасове проживання;

- акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

3. Секретар комісії з питань матеріальної допомоги при сільській раді приймає заяви, визначає достовірність викладених в них обставин та надає відповідний пакет документів, визначених пунктом 2 цього Порядку, на розгляд комісії.

4. Комісія з питань матеріальної допомоги проводить розгляд пакету документів та приймає рішення щодо надання грошової допомоги громадянам, яке оформляється протоколом. Протокол підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні.

Засідання комісії вважається правомочним за умови, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше половини присутніх членів комісії.

5.Комісія з питань матеріальної допомоги проводить засідання із розгляду звернень не рідше 1 разу у місяць та не пізніше місяця від дня реєстрації заяв.

6. Рішення щодо надання грошової допомоги громадянам приймається комісією з питань матеріальної допомоги індивідуально по кожній особі із врахуванням її сімейного стану та матеріального становища.

7.Робота, пов’язана з підготовкою документів на розгляд комісії, протоколів, повідомлення заявника про прийняте рішення покладається на секретаря комісії.

8.На підставі протоколу комісії  сільський голова видає розпорядження  щодо виділення коштів та передається у відділ фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради для проведення розрахунків.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

                                    КОЛОДЯЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                      КОВЕЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 сьоме скликання

                                                          РІШЕННЯ  

 

Від 30 січня  2019 року     с. Колодяжне                          №26/6

  

Про внесення змін в Програму соціального захисту населення Колодяжненської сільської ради на 2017-2020 роки

 

 

Відповідно до ст. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                                 ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до Програми соціального захисту населення Колодяжненської сільської ради на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 28.07.2017 року№4/4 «Про затвердження Програм соціального захисту окремих категорій населення», а саме:

1.Підрозділ «Головними напрямками Програми є:» розділу «Мета і основні завдання Програми» доповнити пунктом:

- підтримка людей похилого віку, знедолених, людей, які потребують постійної фізичної та матеріальної підтримки та догляду.

2.Розділ «Основні завдання Програми» доповнити пунктом 21.Надання матеріальної допомоги для покращення умов проживання людям похилого віку, знедоленим, людям, які потребують постійної фізичної та матеріальної підтримки та догляду.

         3.Секретарю сільської ради Крочук Руслані Віталіївні внести відповідні зміни в Програму соціального захисту населення Колодяжненської сільської ради на 2017-2020 роки.

4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Сільський голова                                                                В.Л.Кашик

 

 

 

 

 

 

Крочук 53 387   

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь