A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Колодяжненської сільської ради на 2018-2022 роки

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                         рішенням Колодяжненської
                                                                                         сільської ради 20.12.2017 року №10/11

ПРОГРАМА

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
КОЛОДЯЖНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2018-2022 РОКИ

 

1.Характеристика

 1. Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей Колодяжненської сільської ради на 2018-2022 роки» (далі – Програма)
 2. Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства»; «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
 3. Ініціатор – головний замовник: Колодяжненська сільська рада
 4. Розробник: Колодяжненська сільська рада
 5. Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Колодяжненської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.
 6. Початок: 2018 рік, закінчення: 2022 рік.
 7. Загальні обсяги фінансування: 650000 гривень, фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету.
 8. Очікувані результати: виконання Програми дасть змогу: 60 % забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування; морально-етичних засад молоді, свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровленню молоді.
 9. Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Колодяжненської сільської ради. Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

 

2.Загальні положення

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Колодяжненської сільської ради на 2018 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

 

3.Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Колодяжненської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основними завданнями Програми є:

у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

 

4.Напрями виконання Програми

1.Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
         2.Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.
         3.Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.
         4.Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень дитячих оздоровниць.
         5.Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

5.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Колодяжненської сільської ради впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

 

6.Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

 

7.Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Колодяжненської сільської ради, управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради, щороку до 25 грудня інформує виконавчий комітет, постійну комісію сільської  з питань освіти, спорту, культури, охорони здоров`я, соціальної політики про хід виконання Програми.

 

8.Очікувані результати виконання Програми

 1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.
 2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, впровадження новітніх технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування.

             За час виконання Програми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 60 % дітей шкільного віку щороку, стовідсоткове забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул; збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших природних катаклізмів, та інших джерел не заборонених законодавством.

 

                                                                                                                Додаток 1
                                                                                                                до Програми оздоровлення та

                                                                                                               Колодяжненської сільської ради на 2018-2022 роки

 

Заходи з реалізації Програма оздоровлення

та відпочинку дітей Колодяжненської сільської ради

на 2018—2022 роки

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

( грн.)

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

5

6

7

8

9

10

8.1. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

1.

Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

2.

Забезпечити роботу у дитячих закладах психологів з метою надання дітям психологічної допомоги, проведення профілактики негативних явищ

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

 

 

 

 

 

 

3.

Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

4.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок)

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

50000 грн.

10000

10000

10000

10000

10000

5.

Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

250000 грн.

50000

50000

50000

50000

50000

6

Виділення коштів:
- на харчування дітей
- водозабезпечення
- енергозабезпечення в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти

Сільська рада

250000 грн.

50000

50000

50000

50000

50000

7.

Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам'ятками вітчизняної історії та культури.

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

50000 грн.

10000

10000

10000

10000

10000

8.

Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в неблагополучних сім'ях

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

9

Забезпечити транспортування дітей, які потребують особливої уваги та обдарованих, до місць відпочинку

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

50000 грн.

10000

10000

10000

10000

10000

10.

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)

Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь