A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Колодяжненській сілській раді на 2018-2022 роки

                                                                                                      

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                          рішення сільської ради
                                                                                                                          від  20.12.2017 № 10/10

 

                                                                                         ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ,  МИСТЕЦТВА ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ

СПАДЩИНИ В КОЛОДЯЖНЕНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НА 2018-2022 РОКИ

                                                 Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

IV. Фінансове забезпечення Програми

V. Очікувані результати

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

VII. Заходи Програми 

 

                                   І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

 Колодяжненська сільська рада 

 

 

 

2.

Розробник програми

Колодяжненська сільська рада 

 

 

 

3.

Відповідальний виконавець програми

Управління гуманітарної сфери

4

Учасники програми

 

БК сіл Колодяжне,  Скулин, Кричевичі, клуби сіл Стеблі, Волошки, Уховецьк, Черемошне, бібліотеки.

5.

Термін реалізації програми

2018-2022 роки

 

ІІ. Загальна частина

       Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Колодяжненській сільській раді на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури, мистецтва та збереження об’єктів культурної спадщини в ОТГ.

        У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами. 

 

ІІІ.  Мета і основні завдання Програми

          Метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання, як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури району, підтримка книговидавничої справи, висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах.

         Програма визначає стратегію розвитку галузі культури і мистецтва, пріоритетні завдання збереження культурної спадщини в сільській раді на 2018-2022 роки. Вона передбачає підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва, оптимізацію, модернізацію, комп’ютеризацію та охоплення Інтернетом мережі бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів їх інноваційної діяльності, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, охорону культурної спадщини, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань.


Основні завдання Програми:

1) створення умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

2) державна підтримка професійного та аматорського мистецтва;

3) збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток народних художніх ремесел;

4) зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень закладів культури і мистецтва, бібліотек;

5) забезпечення охорони, збереження і використання культурної та археологічної спадщини;

6) реалізація державної політики у сфері книговидавничої справи. 

 

ІV. Фінансове забезпечення

           Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, та за рахунок інших джерел.

 

V. Очікувані результати

       Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному розвитку культурної сфери в громаді, розширенню інформаційних ресурсів галузі, підвищенню якості культурно-мистецьких послуг, відродженню традиційної народної культури, національно-патріотичному вихованню, збереженню культурної та археологічної спадщини, популяризації читання.

 

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

      Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільської ради.

        Виконком Колодяжненської сільської ради, керівники установ культури і мистецтва, які перебувають у спільній власності територіальної громади, щороку до 01 грудня готують інформацію про хід виконання заходів Програми.

 

Заходи Програми розвитку культури, мистецтва та

охорони культурної спадщини в Колодяжненській сільській раді

на 2018-2022 роки

№ зп

Найменування заходу

Відповідальні виконавці Програми

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування, тис. гривень

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури і мистецтва громади, підтримання належного технічного стану приміщень, проведення заходів із енергозбереження

Колодяжненська  сільська рада

Сільський бюджет

 

У межах кошторисних призначень

2.

Надання допомоги з питань зміцнення матеріально-технічної бази

Колодяжненська  сільська рада

Сільський бюджет

 

У межах кошторисних призначень

3.

Проведення профорієнтаційної роботи в населених пунктах сільської ради  із залученням до вступу у Волинське державне училище культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського кращих випускників шкіл, талановитої молоді  із сільської місцевості

Управління гуманітарної сфери 

Залучені кошти

 

4.

Забезпечення організації та проведення творчих конкурсів, змагань, підвищення кваліфікації працівників культури

 

Управління гуманітарної сфери 

Сільський бюджет

 

 

5.

Організація та проведення в сільській раді концертів професійних, національних та народних колективів та окремих виконавців

Управління гуманітарної сфери 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

6.

Участь в поетично-мистецькому святі «Лсова пісня»

 

Управління гуманітарної сфери 

 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

7.

Створення та розвиток аматорського театру в будинку культури  с. Колодяжне

Управління гуманітарної сфери 

Сільський бюджет

 

 

8.

Фінансова підтримка аматорських колективів сільської ради  

 Управління гуманітарної сфери 

Сільський бюджет

 

 

9.

Проведення творчих звітів та обмінних концертів художніх колективів та виконавців аматорського мистецтва сіл  сільської ради, присвячених річницям Незалежності України

Управління гуманітарної сфери 

 Сільський бюджет

 

в межах бюджетних призначень

10.

Підготовка і проведення літературно-мистецьких свят із відзначення річниць від дня народження Лесі Українки і Тараса Шевченка

Управління гуманітарної сфери 

 

Сільський бюджет

 

 

11.

Сприяти участі кращих аматорських колективів та виконавців сільської ради у всеукраїнських, обласних та районних культурно-мистецьких заходах.

Управління гуманітарної сфери  

Сільський бюджет

 

 

12.

З метою вивчення, збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини, народних художніх промислів:

 

 

 

1)

виготовлення серії відеофільмів, DVD-дисків із записами поліських обрядів, народних пісень документальних фільмів патріотичного спрямування

Управління гуманітарної сфери  

Сільський бюджет

 

 

2)

організація та проведення фольклорно-етнографічних експедицій

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

 

 

3)

організація та проведення пленерів, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Управління гуманітарної сфери  

Сільський бюджет

 

 

13.

Здійснити запис фонограм та відеокліпів,  виготовлення дисків з метою розвитку та популяризації творчості, поновлення репертуару кращих аматорських колективів та виконавців сільської ради

Будинки культури сіл Колодяжне, Скулин, Кричевичі

Сільський бюджет

 

 

 

14.

Забезпечення збереження та сприяння розвитку базової мережі закладів культури у сільській місцевості, визначених на підставі мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення клубними закладами і бібліотечними установами та включених до відповідних державних реєстрів

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

В межах бюджетних призначень

15

З метою обміну досвідом та популяризації творчості забезпечити виступи аматорських колективів сільської ради в населених пунктах Волинської області та України

Будинки культури сіл Колодяжне, Скулин, Кричевичі

Сільський бюджет

 

 

 

 

16.

Забезпечення участі кращих аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах

Управління гуманітарної сфери 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

17.

Здійснення підтримки творчих ініціатив державних установ та підприємств, громадських та релігійних організацій у реалізації культурно-мистецьких проектів та програм

Управління гуманітарної сфери спільно із громадськими та релігійними організаціями та професійними спілками

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

18.

Сприяння придбанню інструментарію, сценічних костюмів для аматорських колективів та окремих виконавців сільської ради

Колодяжненська сільська рада

 Сільський бюджет

 

 

19.

Забезпечення проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів із відзначення державних свят, важливих політичних подій, ювілейних дат, професійних свят

будинки культури

Сільський бюджет

 

 

20.

Планомірне поповнення книжкових фондів бібліотек, насамперед українською мовою, із залученням коштів різних джерел фінансування

Управління гуманітарної сфери 

Сільський бюджет

 

 

в межах бюджетних призначень

 

21.

Забезпечення передплати періодичних видань українською мовою для бібліотек сільської ради

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

  

в межах бюджетних призначень

 

22.

Здійснення поетапного забезпечення комп’ютерами  бібліотек

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

в межах бюджетних призначень

 

23.

Здійснення автоматизації бібліотечних процесів через придбання і встановлення спеціалізованих автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем АІБС, ІРБІС

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

 

 

24.

Сприяння проведенню творчих зустрічей із письменниками та відомими особистостями в  бібліотеці

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

25.

Сприяння участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях, надання їм фінансової підтримки.

 

Сільський бюджет

 

 

26.

Придбання та виготовлення сучасного експозиційного та фондового обладнання

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

 

27.

Придбання програми та переведення обліку музейних фондів у електронний варіант

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

 

28.

Придбання творів образотворчого та ужиткового мистецтва, предметів народного побуту, нумізматики, флористики тощо

Управління гуманітарної сфери

Сільський бюджет

 

29.

Паспортизація пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва, науки і техніки національного та місцевого  значення, їх майнова оцінка

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

 В межах кошторисних призначень

30.

Визначення меж територій та охоронних зон для пам’яток національного та місцевого значення, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

 В межах кошторисних призначень

31.

Виготовлення та встановлення охоронних дошок і охоронних знаків нового зразка, інформаційних таблиць єдиного зразка на пам’ятках

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

 В межах кошторисних призначень

32.

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на аварійних пам’ятках архітектури місцевого значення

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

 В межах кошторисних призначень

33.

Проведення рятівних археологічних досліджень на об’єктах культурної спадщини, що руйнуються внаслідок господарської діяльності людини та природних факторів

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

 В межах кошторисних призначень

34.

Проведення архітектурно-археологічних досліджень територій та пам’яток населених пунктів сільської ради

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

В межах кошторисних призначень

35.

Закупівля високохудожніх, а також суспільно важливих творів волинських та місцевих письменників: історико-краєзнавчої, патріотичної, дитячої літератури, мемуарів видатних людей краю, спогадів учасників Революції гідності та АТО та літератури, присвяченої цим подіям

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

36.

Закупівля творів, орієнтованих на дітей з обмеженими фізичними можливостями та авторами яких є особи з обмеженими фізичними можливостями

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

 

37.

Підтримка місцевих авторів для видавництва та популяризації їх творів

Колодяжненська сільська рада

Сільський бюджет

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь