A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

Програма соціально-економічного розвитку Колодяжненської сільської ради на 2017-2018 роки

                                                                                                           

                                                                                     Затверджено

                                                                         рішенням  сесії Колодяжненської

                                                                         сільської ради

                                                                         28.07.2017 року №4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 СОЦІАЛЬНОГО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

КОЛОДЯЖНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2017-2018 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         1. ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Колодяжненської сільської ради на 2017-2018 роки розроблена з метою втілення на рівні сільської ради державної політики розвитку України, забезпечення спільних дій  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, визначення головних цілей та пріоритетів розвитку сільської громади, завдань щодо підвищення ефективності використання наявного виробничого, природно-ресурсного та трудового потенціалу.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, "Про місцеве самоврядування в Україні".

Програму розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, законодавчих актів з питань регіональної та економічної політики, досягнень розвитку сільської ради, наявних проблем та очікуваних змін в економіці сільської ради з урахуванням впливу на неї світової фінансової кризи.

Показники Програми економічного і соціального розвитку Колодяжненської сільської ради на 2017-2018 роки розроблені на основі пропозицій виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради, намірів господарюючих суб’єктів щодо економічного і соціального розвитку на 2017-2018 роки.

У Програмі визначені основні завдання на 2017-2018 роки, які забезпечать вирішення ряду проблемних питань економіки і соціальної сфери, сприятимуть динамічному розвитку сільської громади, забезпечення стабільності рівня життя населення.

 

         2. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ   НА   2017-2018 РОКИ

Основною метою розвитку сільської ради у 201-2018 роках є відновлення економічного зростання із закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане передумовою для розв’язання соціальних проблем та поступового підвищення добробуту населення.

Пріоритетні завдання:

-розвиток підприємництва шляхом залучення інвестицій;

-зменшення рівня безробіття, перекваліфікація трудових ресурсів відповідно до потреб ринку праці;

-розвиток сільської території;

-сприяння індивідуальному будівництву;

-розвиток дошкільної освіти;

-впровадження енергозберігаючих технологій;

-підвищення рівня заробітної плати та доведення її до рівня середньодержавної;

-охорона та розвиток культурної спадщини;

-ремонт мережі комунальних доріг;

-розбудова  інфраструктури;

-охорона навколишнього природного середовища (облаштування сміттєзвалищ, постійний догляд за рівнем засміченості населених пунктів);

-розвиток об’єктів соціальної сфери;

-розвиток та вдосконалення  ринку землі;

-заліснення малопродуктивних земель та підвищення продуктивності існуючих лісових насаджень.

 

3.  СОЦІАЛЬНА СФЕРА

           3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

Головна мета на 2017-2018 роки: створення економічних передумов для зростання рівня доходів селян.

       Основні організаційні заходи:

-сприяти одержанню членами ОСГ пільгових кредитів на закупівлю корів та ВРХ.

 

3.2. Ринок праці та зайнятість населення

Основною проблемою є  недостатня зайнятість населення.

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-сприяння зайнятості населення, насамперед неконкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів, жінок з дітьми та одиноких матерів тощо);

-співпраця із Центром зайнятості населення із направленням громадян на громадські роботи;

 

3.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Основна мета на 2017-2018 роки:

-забезпечення соціальних гарантій застрахованих осіб;

-підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян.

Основні завдання на 2017-2018 роки:

-провести роботу із питання детінізації заробітної плати;

-вжиття заходів щодо виплати заробітної плати  не менше мінімальної.

 

3.4. Соціальний захист

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

           -забезпечення державної підтримки різних категорій населення шляхом надання допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам;

-забезпечення надання соціальних пільг найбільш вразливим та незахищеним верствам населення;

-забезпечення оформлення житлових субсидій населенню.

 

3.5. Охорона здоров’я

Основними проблемними питаннями є:

-недостатнє  фінансування  медичних  закладів, які  знаходяться  на  території  сільської  ради;

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-сприяння медичним установам у їх роботі на території сільської ради.

-пропаганда здорового способу життя населення;

-зниження рівня захворюваності населення.

3.6. Освіта

Основними проблемами є:

-недостатнє фінансування закладів  освіти, які  функціонують на  території  сільської  ради;

-недостатнє фінансування позашкільної освіти.

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-забезпечення конституційного права молоді на одержання повної загальної середньої освіти;

-реконструкція та будівництво дошкільних навчальних закладів;

         - капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх шкіл.

3.7. Підтримка сімей, дітей та молоді. Фізкультура і спорт.

Основна мета на 2017-2018 роки:

-забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;

-попередження насильства в сім’ї;

-будівництво та реконструкція спортивних майданчиків.

 

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді, спрямованої на її підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства, популяризацію здорового способу життя;

-створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі у міжнародних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;

-проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, у тому числі репродуктивного здоров’я;

-залучення жителів сіл громади до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя;

-участь сільських команд в районних заходах, чемпіонатах, кубках і першостях з видів спорту.

 

                                           3.8. Розвиток культури

Основними проблемними питаннями є:

-законодавча неврегульованість, низький норматив бюджетного фінансування закладів  культури, що не дає можливості забезпечити проведення ремонтів закладів культури, систем опалення, впровадження енергозберігаючих технологій, придбання музичних інструментів, технічних засобів, сценічних костюмів, комп’ютерної техніки;

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-підтримання належного технічного стану приміщень та проведення ремонтів Будинків культури та сільських клубів;

-перекриття даху  та проведення капітального ремонту Будинків культиури сіл Скулин та Уховецьк;

-будівництво опалення в Будинку культури села Колодяжне;

-капітальний ремонт благоустрою території Будинку культури с. Колодяжне;

-заміна підлоги в сільському клубі села Стеблі;

-будівництво шатрового покриття в Будинку культури села Скулин для зберігання палива;

-участь аматорських колективів у районних, обласних, загальноукраїнських культурно-мистецьких заходах та міжнародних фестивалях.

 

3.8.1. Охорона культурної спадщини

Основним проблемним питанням є:

-збереження археологічної спадщини на  землях, які розпайовані протягом   90-х років.

Основне завдання   на 2017-2018 роки:

-контроль за використанням та охороною земель історико-культурного призначення, нововиявлених об’єктів археологічної спадщини, постійне інформування землевласників та землекористувачів про наявність пам’яток археології на земельних ділянках та місце їх розташування.

 

3.8.2. Захист особи та її власності

Основним проблемним питанням є :

-низький рівень зайнятості населення;

-низький рівень доходів населення;

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-вчасно виявляти і повідомляти дільничного інспектора про дітей із девіантною поведінкою;

-проводити співбесіди із громадянами, які відносяться до груп ризику, з метою запобігання росту злочинів та правопорушень;

-тримати на постійному контролі  сім'ї, де батьки зловживають алкоголем, недостатньо займаються здоров’ям та вихованням дітей;

-рекомендувати дирекції навчальних закладів проводити відповідну навчально – виховну роботу;

-сприяти роботі дільничного інспектора та «Варти порядку».

              -проводити роботу по боротьбі з самогоноварінням та незаконним його продажем.

4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Основними проблемними питаннями є:

-високі відсоткові ставки кредитування інноваційно-інвестиційних проектів комерційними банками;

-низька платоспроможність споживачів, що мають потребу у високотехнологічній продукції;

-високий ступінь зносу основних фондів;

-недостатній рівень використання механізмів залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації інноваційно - інвестиційних проектів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій.

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-сприяння впровадженню інвестиційних та інноваційних проектів, здатних забезпечити зростання обсягів виробництва продукції та надання послуг, збільшення кількості робочих місць, підвищення конкурентноздатності продукції та зростання добробуту громади;

-залучення грантових коштів на розвиток інвестиційної та інноваційної інфраструктури;

-сприяння постійному оновленню баз даних інвестиційних та інноваційних проектів, вільних земельних ділянок та об’єктів виробничого призначення, що можуть бути запропоновані потенційним інвесторам;

-пріоритетними напрямками у сфері залучення іноземних інвестицій будуть деревообробна  галузь, енергозбереження, розвиток агропромислового комплексу;

-впровадження новітніх технологій сонячної та вітрової енергетики.

 

5. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР

5.1. Енергозабезпечення

Основним проблемним питанням є:

-залежність від зовнішніх поставок основних видів енергоносіїв;

Головна мета на 2017-2018 роки - забезпечення енергетичної безпеки.

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-сприяння встановленню електрокотлів, котлів на твердому паливі.

5.2. Енергозбереження

Основними проблемами є:

-експлуатація неефективного технологічного обладнання;

-недостатні обсяги впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

-недостатньо в повному об’ємі  коштів на проведення енергозберігаючих заходів;

Основні цільові напрями:

-модернізація існуючого обладнання, реконструкція паливних систем, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій, введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на об’єктах соціально-культурної сфери бюджетних установ, комунальних господарств громади, термореновація будівель та споруд;

- підвищення енергозалежності бюджетних установ та конкретних об’єктів в житлово-комунальній сфері за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні;

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- скорочення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів.

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

            - першочергові енергозберігаючі заходи в житлово-комунальному господарстві об’єднаної громади;

-сприяти заміні вікон та дверей в установах сільської ради;

-зовнішнє та внутрішнє утеплення стін;

-забезпечити за рахунок запровадження енергоефективних джерел освітлення в закладах бюджетної сфери відповідно до завдань розпорядження Кабінет Міністрів України від 16.10.08 № 1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами» зменшення використання електроенергії на потреби освітлення не менше ніж на 5 відсотків.

 

5.3. Розвиток промисловості

Основні проблемні питання:

 - недостатня інноваційна активність  підприємств;

  -значний знос основних засобів;

           -незадовільне кредитування.

         Основне завдання   на 2017-2018 роки:

-сприяти, по можливості, розширенню асортименту високоякісної конкурентоспроможної продукції.

 

5.4. Розвиток сільського господарства

Основними проблемними питаннями є:

-низький рівень забезпечення інвестиційними та кредитними ресурсами в аграрному секторі;

-низька ефективність виробництва в сільськогосподарському підприємстві;

-низький рівень заробітної  плати осіб, зайнятих у сільському господарстві;

-низький рівень життя сільського населення, безробіття, поглиблення демографічної кризи, міграція у пошуках роботи, руйнування трудового потенціалу села та зниження його якості.

Основні завдання на 2017-2018 роки:

-поліпшення родючості ґрунтів;

-збільшення доходів сільських жителів шляхом сприяння перетворенню особистих селянських господарств у господарства товарного типу та розвитку підприємництва на селі;

-сприяння збільшенню посівів та розвитку м’ясо – молочного виробництва.

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

-зростання обсягів виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності.

 

5.5. Транспорт

Основними проблемними питаннями є:

-незадовільний стан доріг комунальної власності у селах;

Основні цілі на 2017-2018 роки:

-більш повне задоволення потреб населення у наданні якісних транспортних послуг;

-забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності.

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

-продовжити здійснення реконструкції та ремонту покриття доріг комунальної власності.

 

5.6. Зв’язок

Проблемними питаннями є:

-відсутність високошвидкісного «Internet» зв'язку в населених пунктах сільської ради.

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-сприяння проведення високошвидкісного «Internet» зв'язку в населених пунктах сільської ради.

 

5.7. Розвиток будівництва та забезпечення житлом

Основними проблемними питаннями є:

-відсутність на державному рівні чіткого механізму та єдиної системи фінансування житлового будівництва;

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-сприяти створенню комунальної інфраструктури в урочищі «Нечимне», ПЗОіВ «Оберіг»;

-сприяти індивідуальним забудовникам в оформленні необхідних документів пов’язаних із будівництвом.

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

-збільшення кількості будівництв індивідуального житла та виготовлення генеральних планів населених пунктів.

 

5.8. Житлово-комунальне господарство

Проблемними питаннями є:

-відсутність комунальної інфраструктури житлового масиву в урочищі «Біля  млина» села Скулин, в урочищах «Біля млина»,  «Біля ферми» села Волошки, в урочищах «Кут», «Лази» села Колодяжне, в урочищах «Біля ферми», «Утяче»  села Будище;  відсутність вуличного освітлення в окремих селах сільської ради; підтоплення житлових будинків та господарствю

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-сприяти у створенні комунальної інфраструктури в урочищі  «Біля  млина» села Скулин, в урочищах «Біля млина»,  «Біля ферми» села Волошки, в урочищах «Кут», «Лази» села Колодяжне, в урочищах «Біля ферми», «Утяче»  села Будище; будівництво та реконструкція вуличного освітлення в селах сільської ради; проведення робіт по водовідведенню.

5.9. Споживчий ринок товарів та побутових послуг

Основними проблемами є:

         -недостатній рівень торговельного та побутового обслуговування населення сільської ради;

         -наявність у торговельній мережі неякісної продукції тощо.

         Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-подальше формування ефективної цивілізованої торговельної інфраструктури, забезпечення достатнього рівня торговельного та побутового обслуговування населення, посилення контролю за якістю товарів, санітарно-гігієнічними умовами їх продажу.

         Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

         -зменшення кількості неякісного товару;

 

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

        Основними проблемними питаннями є:

-низький рівень громади в участі у транскордонному співробітництві, у тому числі у розробці і впровадженні конкретних проектів;

-брак досвіду розробки конкретних проектів транскордонного характеру, їх лобіювання у відповідних структурах Європейського Союзу з метою одержання коштів у рамках міжнародних програм технічної допомоги;

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

         -сприяння розвитку, при можливості, малого та середнього підприємництва;

         -сприяння збереження, навколишнього природного середовища;

         -сприяння розвитку  соціальної сфери.

 

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Основними проблемними питаннями є:

         -низький рівень екологічної свідомості населення;

            Основні завдання у 2017-2018 роки:

         -постійно проводити навчально – виховну роботу із жителями сільської ради із приводу підвищення екологічної свідомості;

         -сприяти вивозу сміття на  сміттєзвалища;

         -впорядковувати сміттєзвалища;

         -ліквідувати стихійні сміттєзвалища;

         -впровадження  системи сортування твердих побутових відходів.

 

8. ТЕХНОГЕННА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Основними проблемами є:

-недостатній рівень протипожежного захисту об’єктів господарювання та недостатня забезпеченість пожежного  депо пожежно-рятувальною технікою та обладнанням, паливно-мастильними матеріалами;

-низький рівень протипожежних знань жителів.

Основні завдання та заходи на 2017-2018 роки:

-підвищення готовності органів та підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням та поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення;

-робота із населенням щодо протипожежної безпеки.

 

9.  ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Основною проблемою є:

-відсутність законодавчого регулювання механізму змін умов договору про закупівлю;

Основні завдання на 2017-2018 роки:

-забезпечення належного контролю за витрачанням коштів, при здійсненні такої операції;

-створення, при виникненню такого правочину, прозорих та ефективних умов здійснення закупівель;

-при виникненні таких закупівель, здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у вітчизняних виробників.

 

 

                                             10. ДОДАТКИ

Перелік об’єктів, які пропонується реалізувати в 2017-2018 роках в межах Програми соціально-економічного розвитку сільської ради на 2017-2018 роки.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь